Minőségpolitikánk

Az Egyesület célja olyan szakmai közösség kialakítása, amely a foglalkoztatáspolitika, munkaerő-piaci politika, társadalompolitika, szociálpolitika, szociális munka, mentálhigiéné, humánpolitika és rehabilitáció terén információ közvetítő, tanácsadó és fejlesztő feladatokat vállal fel, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyek számára foglalkoztatási programokat szervez és valósít meg, ill. támogatja azon szervezetek, társulások, kezdeményezések létrejöttét és tevékenységét, akik e réteg érdekeinek képviseletét, foglalkoztatásba vonását vállalják.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelenlegi értékek mellett tovább emeljük szolgáltatásaink színvonalát. Szolgáltatásainkat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a megrendelők és ügyfelek érdekeit szem előtt tartva és a megkötött szerződések maradéktalan teljesítésével kívánjuk nyújtani.

Az alapfunkciók ellátása mellett célunk egy olyan egyesület megteremtése, amely naprakész, modern, a társadalom igényeinek megfelelő szolgáltatásokat nyújt.

Az egyesület vezetője meghatározta a szervezet stratégiai céljaival szoros összhangban lévő minőségpolitikát. Ebben kinyilvánította a partnerei igényeinek teljesítése iránti elkötelezettségét.

A fentiek megvalósítása érdekében olyan hatékony minőségbiztosítási rendszert kívánunk bevezetni és működtetni, amely garantálja munkánk állandó, kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését, partnereink megelégedettségét.

Hosszú távú együttműködési kapcsolatot kívánunk kialakítani mindazokkal az érdekeltekkel, akik azonosulnak egyesületünk minőségi célkitűzéseivel.

Céljaink elérése érdekében az egyesület vezetősége minden szinten támogatja a folyamatos képzést és önképzést.