RÉS Egyesület a Regionális és Lokális Munkaerőpiac Fejlesztéséért

A RÉS Egyesület 1997-ben alakult azzal a céllal, hogy a foglalkoztatáspolitika, munkaerő-piaci politika, társadalompolitika, humánpolitika, rehabilitáció, szociális munka terén fejlesztő, tanácsadó, információ közvetítő feladatokat vállaljon fel, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyek számára reintegrációs, foglalkoztatási és képzési programokat szervezzen és valósítson meg.

A RÉS Egyesület megalakulásakor főként a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő munkanélküliek számára szervezett különböző képzéseket, nyújtott munkaerő – piaci szolgáltatásokat. Programjainkkal azokat az észak - alföldi régióban élő munkanélkülieket céloztuk meg, akik az állami foglalkoztatási intézményrendszer szolgáltatásaiból is kiszorultak. Jellemzően több - egymásból következő, egymás hatását felerősítő - problémával küzdöttek, melyből adódóan tartósan kiszorultak az elsődleges munkaerőpiacról. A RÉS Egyesület ezután képzéssel egybekötött foglalkoztatási programokat szervezett, majd egyre inkább az OKJ-s végzettséget nyújtó képzések szervezése került előtérbe. Ezekhez a képzésekhez minden esetben szociális munkás által nyújtott személyre szóló szolgáltatásokat szerveztünk és különböző (képzésre felkészítő, álláskeresési technikák, kulcsképesség-fejlesztés, motivációt erősítő) tréningeket biztosítottunk.

A kezdeti években az illetékes megyei munkaügyi központ támogatásával és önállóan is szerveztünk munkaerő-piaci tréningeket (álláskeresési technikák, álláskereső klub, újraorientáló tréning) munkanélküliek számára.

1999 -től a hangsúly a komplex foglalkoztatási programokra helyeződött át. Ezek a programok a képzési alprogramon kívül foglalkoztatási és szociális alprogramot is tartalmaztak. Az évtized első éveiben az OFA támogatásával, későbbiekben az EU társfinanszírozásával (HEFOP, TÁMOP) valósultak meg ezek az úgynevezett tranzitfoglalkoztatási programok.

Ezzel párhuzamosan 2000-2004 között fiatal munkanélküliek számára nyújtottunk különböző munkaerő - piaci szolgáltatásokat annak érdekében, hogy a projektrésztvevők elhelyezkedjenek vagy képzésbe kerüljenek. A projektek OFA finanszírozással valósultak meg (KID program)

2000-2002-ig a SOROS Alapítvány támogatásával foglalkoztatási célú civil szervetek számára pályázatírási tanácsadást biztosítottunk, valamint figyelemmel kísértük a program megvalósítását is.

2001-2004 között feladatunk volt olyan roma foglalkoztatási programok szakmai és menedzsment segítése, amelyek 3 év támogatás után vállalkozásként vitték tovább a vállalt tevékenységüket.

2002-ben indult első, összesen 8 hónapig tartó európai uniós ismereteket nyújtó képzésünk, 15 szervezet részvételével, a Phare előcsatlakozási alap finanszírozásában.

Szintén 2002-től nyílt lehetőségünk a foglalkoztatási célú civil szervezeteket tömörítő ernyőszervezetek által megvalósított programokban való részvételre. Egyesületünk alapító tagja az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesületnek (OTE)

2005 júniusában ért véget az Egyesület „Pályakezdők mentor programja” elnevezésű képzése. A program célja a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ regisztrációjában lévő 100 fő diplomás pályakezdő 15 havi munkaviszony melletti képzése. A képzés a „Hajdú-Bihar megye a diplomásokért, a diplomások Hajdú-Bihar megyéért” elnevezésű program keretében valósult meg. A képzési program elején 96 fővel kötöttünk felnőttképzési szerződést, közülük 91 fő fejezte be a képzést vizsgával.

Fordulópont – Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása 2005. HEFOP 2004. – 2.3.1.-1. A 21 hónapig tartó konzorciumi együttműködésben megvalósított projekt során 12 fő nő OKJ-s számítógép-kezelő (-használó) végzettséget, 24 fő férfi OKJ-s fémforgácsoló végzettséget szerzett. A projekt képzési és foglalkoztatási szakasza, illetve a szociális, mentális gondozás párhuzamosan folyt. Az Egyesület a projekt megvalósítása során a csoportok részére kommunikációs-, tanulás-módszertani tréninget biztosított a projektbe való bekapcsolódáskor, a projekt zárása előtt motivációs-, kulcsképesség-fejlesztő tréninget tartott a résztvevőknek, valamint az Egyesület betanított ügyviteli ügyintéző, iratkezelő- gépíró képzést szervezett. A támogatott foglalkoztatást követően az FAG határozatlan idejű továbbfoglalkoztatást ajánlott fel a fémforgácsolók számára. Megvalósítás időszaka: 2005. február 1. – 2006. október 31.

Fordulópont - A hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzését és foglalkoztatását megvalósító nonprofit szervezetek fejlesztése 2005. HEFOP 2004. – 2.3.1.-2. A 2. komponens célja, az 1. komponensben tervezett komplex foglalkoztatási projekt eredményes és hatékony megvalósítása, hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása.

Fordulópont – Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása 2006. HEFOP-2.3.1-05/1. A 2006. májusában kezdődött, 22 hónapig tartó projekt során 12 fő nő OKJ-s számítógép-kezelő (-használó), valamint gépíró-szövegszerkesztő, 20 fő férfi OKJ-s fémforgácsoló, közülük 16 fő NC, CNC gépkezelő végzettséget szerzett, amely képzések során lehetőséget kaptak munkatapasztalat, valamint kiegészítő oktatás keretében a helyi foglalkoztatók igényei szerint összeállított, az elhelyezkedést elősegítő speciális ismeretek megszerzésére. A HEFOP projekt keretében EVS projekt is megvalósult 1 fő Hollandiából érkezett önkéntes munkatárs bevonásával, aki a projektrésztvevőknek az angol nyelv elsajátításában, gyakorlásában segített.

A komplex foglalkoztatási programok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a foglalkoztatási célú civil szervezetek számára biztosított különböző szolgáltatások:

“SZATELIT” elnevezésű projekt keretében a RÉS Egyesület projektasszisztens képzést valósított meg 2007-ben az Észak-alföldi régióban működő civil szervezetek munkatársai számára, összesen 20 fő részvételével. A képzés során az Egyesület munkatársai az észak-alföldi régióban működő, elsősorban foglalkoztatási célú, illetve hátrányos helyzetű rétegekkel foglalkozó civil szervezetek munkatársai számára komplex elméleti és a gyakorlati ismereteket nyújtottak, amelyek hozzásegítik őket a hazai és Európai uniós pályázatokon való sikeres részvételhez, a tevékenységeikhez szükséges források felkutatásához és elnyeréséhez, a projektjeik sikeres lebonyolításához és a megvalósító szervezeteik folyamatos fejlesztéséhez.

“Határtalan tapasztalatátadás” elnevezésű projekt keretében Románia határmenti térségében működő magyar civil szervezetek 15 tagja számára olyan képzési projektet valósított meg az Egyesület, amely tapasztalatátadással és kapcsolatépítéssel támogatta a célcsoportba tartozó szervezetek működését. A program célja volt, hogy Románia határmenti térségében működő civil szervezetek rendelkezzenek olyan képzett humán erőforrással, illetve projekttervezési és megvalósítási ismeretekkel, amelyeket mozgósíthatnak programjaik megtervezéséhez, illetve megvalósításához, így megfelelhetnek az Európai uniós követelményeknek.

Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumának magyar-magyar, határon átnyúló civil együttműködések támogatására pályázata. Az Egyesület határon átnyúló szakmai együttműködés keretében a kolozsvári székhelyű Areopagus Alapítvánnyal tervez közös projektet, amely elsősorban humán erőforrás fejlesztésre és a két szervezet felnőttképzésben végzett tevékenységeinek fejlesztésére irányul. A RÉS Egyesület és az Areopagus Alapítvány közötti együttműködés hosszú időre nyúlik vissza, 2006 óta több programban is együttműködött a két szervezet. Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram

A non-profit szervezetek humán-erőforrás fejlesztésének támogatása „Értékünk a tudás” elnevezésű pályázat, amelynek keretében az Egyesület munkatársai nyelvi, számítástechnikai és pénzügyi jellegű képzéseken vesznek részt, illetve a folyamatos szakmai önképzés biztosításához szakkönyvek beszerzése történt az Egyesület számára. Támogató: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

HEFOP 2.2 A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével: A projektben Hajdú-Bihar megyében szociális és foglalkoztatási területeken dolgozó szakemberek részére kívánunk komplex képzést megvalósítani kiscsoportos formában, csoportonként 60 órában. A képzés hozzásegíti a résztvevőket ismereteik bővítéséhez a foglalkoztatáspolitika, munkaerő-piaci ismeretek területén, és lehetőséget biztosít a hálózati együttműködés kialakítására, partnerség építésre is.

Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információnyújtás 2008: A szolgáltatás elsődleges célja az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartásában szereplő regisztrált, hátrányos helyzetben lévő álláskeresők számára munkaerő-piaci és foglalkoztatási információk biztosítása az elsődleges munkaerő-piacra történő visszatérésük, valamint képzésbe jelentkezésük elősegítése érdekében, Hajdú-Bihar megye kirendeltségein. A szolgáltatási elemek egyenkénti illetve együttes alkalmazásának célja a munkanélküliség időtartamának lerövidítése, a munkanélküli létből adódó negatív következmények csökkentése, a szolgáltatásban részesülő ügyfelek minél gyorsabban történő visszavezetése a munkaerőpiacra, a nekik személyre szabottan leginkább megfelelő szolgáltatások megismertetésével. Időtartam: 2008. április 14. – 2008. november 30.

Projekt határok nélkül (2009. január 5.-2009. május 31.) A RÉS Egyesület és az Areopagus Alapítvány működésében is hangsúlyos a tanácsadás és a fejlesztő munka, illetve a képzés, amellyel más civil szervezeteknek igyekeznek segítséget nyújtani, a pályázat azt a célt tűzte ki, hogy szakmai találkozó keretében segíti a határon túli szervezet ilyen irányú munkájának fejlesztését, pályázatok készítése és megvalósítása területén. A projekt két fő tevékenysége: 1. Projektasszisztens képzés a RÉS Egyesület és az Areopagus Alapítvány szervezésében, határon túli civil szervezetek számára. 2. Szakmai találkozó az Areopagus Alapítvány munkatársaival A projekt elsődleges célcsoportját az Areopagus Alapítvány munkatársai alkotják, Egyesületünk az Alapítvánnyal áll szakmai együttműködésben. A projektasszisztens képzésbe azonban az Areopagus Alapítvány szervezésében bevonásra kerülnek más határon túli civil szervezetek is, így ők képezik a projekt másodlagos célcsoportját.

“Az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott községek (“kisfaluk”) foglalkoztatási gondjainak enyhítését szolgáló” FKF 2010 (Folyás Község Fejlesztése) elnevezésű projektben Folyás községben élők képzettségi szintjét és foglalkoztatását jelentős mértékben javító gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási projekt kidolgozása, illetve megvalósítása zajlik, amely hozzájárul Folyás község hosszú távú, fenntartható fejlődéséhez. A település és az ott élők helyzetéhez illeszkedő fejlesztési program kidolgozása, a komplex, a kistérség-fejlesztési koncepcióhoz vagy programhoz és a mikrotérség adottságaihoz is illeszkedő, a helyi gazdaság fejlesztését szolgáló falufejlesztési program kidolgozása; a helyi szervezeti és emberi erőforrások fejlesztése, a fejlesztésekhez szükséges források megteremtése, a településen élőkkel illetve ott kulcsszerepet betöltőkkel való közös megvalósítása.

Nem csak RÉSnyIRE (2009. április 1 – 2010. szeptember 30)
A RÉS Egyesület a Regionális és Lokális Munkaerőpiac Fejlesztéséért, valamint az Inspi-Ráció Egyesület a Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.5.3/08/02 keretében, civil szervezetek szervezetfejlesztésére nyert támogatást. Projekt célja, tartalma: A formalizált (bíróság által nyilvántartásba vett) 30, Hajdú-Bihar megyei civil szervezetek komplex szervezeti fejlesztése, megerősítése, működésének stabilizálása, képessé tétele a hazai, nemzetközi fejlesztési programokban való aktív részvételre. A civil szervezetek strukturális adottságaihoz igazodó, alkalmazkodó-képességüket, hatékonyságukat, fenntarthatóságukat javító komplex szervezetfejlesztési szolgáltatások nyújtása.

Munkaerő – piaci mentor szolgáltatás (2009. május 1.-2009. december 31.)
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. keretében a programban meghatározott célcsoportokba tartozó személyek részére mentori szolgáltatást nyújt, 20 fő, Hajdú-Bihar megyében. A mentorok feladata a TÁMOP 1. 1. 2 programba bevont, illetve bevonásra kerülő hátrányos helyzetben lévő álláskeresők személyes segítése, a munkaerő-piaci esélyeinek növelése, foglalkoztatásuk elősegítése. A mentori tevékenység az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami, vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz, vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez nyújt személyre szabott segítséget.

Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információnyújtás (2009. március 16.- 2010. február 28.) Hajdú-Bihar megyében, összesen 26 fő munkavállaló részvételével.

Pályázatkészítő projektmenedzser 2009. (2009. október 1. -2010. május 31.) 54 órában képzést valósít meg az Észak-alföldi régióban működő civil szervezetek munkatársai számára, 12 fő részvételével. A képzés célja, hogy az Észak-alföldi régióban működő, elsősorban foglalkoztatási-, szociális célú, hátrányos helyzetű rétegekkel foglalkozó civil szervezetek munkatársai számára olyan komplex elméleti és a gyakorlatban használható ismereteket nyújtsunk, amelyek hozzásegítik őket a hazai és Európai uniós pályázatokon való sikeres részvételhez, a tevékenységeikhez szükséges források felkutatásához, elnyeréséhez, a projektjeik sikeres lebonyolításához, a megvalósító szervezeteik folyamatos fejlesztéséhez. A képzők, trénerek a projekt tematikájára alapozott képzési segédanyaggal kívánják biztosítani az ismeretátadást, míg a résztvevők önképzési lehetősége egyéni hozzáférési kóddal az

2010. március 1 – 2011. február 28. 40 fő foglalkoztatásával munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás szolgáltatás 13 hajdú–bihar megyei kirendeltségen. Támogató: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ. A támogatási szerződés szerint havi min. 40 fő számára kellett munkatársainknak munkaerő-piaci és foglalkozási információt nyújtani a megrendelő ügyfelei számára. A 12 hónap során a munkatársaink összesen 18506 fő számára nyújtottak egyéni információkat és 264 csoportos tájékoztatót szerveztek és tartottak meg a megrendelő Munkaügyi Kirendeltségeken (összesen 5787 fő jelent meg ezeken a tájékoztatókon).

2011. május 1. - 2012. március 31. 43 fő foglalkoztatásával munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás szolgáltatás 13 hajdú–bihar megyei kirendeltségen. Támogató: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. A szolgáltatás nyújtása során egyszerre 43 fő munkatárs részvételével (40 fő 8 órás, 3 fő 4 órás munkaviszonyban foglalkoztatott) 11 hónapra 10055 szolgáltatási nap jelentkezett, melyből 9864 napon biztosítottuk a szerződés szerinti információnyújtó szolgáltatást, ami 98,1 %-os rendelkezésre állást jelentett. A projekt során a munkatársaink összesen 264 csoportos tájékoztatót szerveztek és tartottak meg a megrendelő Munkaügyi Kirendeltségek ügyfelei számára. A tájékoztatók átlagos létszáma 18,41 fő volt, azaz összesen 4862 fő vett részt csoportos tájékoztatón. A dokumentált egyéni információnyújtó alkalmak során 20320 fő részesült a szolgáltatásban.

Közfoglalkoztatási mentor szolgáltatás A 2011. 05. 01 - től 2011. 09. 30 - ig tartó támogatási időszakban a RÉS Egyesület Hajdú – Bihar megyében a Szabolcs – Szatmár Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (mint Támogató) hajdú – bihar megyei kirendeltségeinek illetékességi területén nyújtott közfoglalkoztatási mentori szolgáltatást a Támogató ügyfelei részére.
A szolgáltatás célcsoportja a munkaügyi központ nyilvántartásában szereplő munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben lévő regisztrált álláskeresői voltak, különösen a bérpótló juttatásra jogosultak közül azon személyek, akik esetében a személyes konzultáció alapján a kirendeltség javaslatára az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz személyes segítségnyújtás volt szükséges.

A RÉS Egyesület munkájában 2012 – től kapott nagyobb szerepet a szakpolitikai fejlesztő folyamatokban való részvétel, melynek jelentősebb eredményei az alábbiak:

ugrás az elejére