Lezárult projektjeink


[ 2001. ] [ 2002. ] [ 2003. ] [ 2004. ] [ 2005. ]
[ 2006. ] [ 2007. ] [ 2008. ] [ 2009. ] [ 2010. ]
[ 2011. ] [ 2012. ] [ 2013. ] [ 2014. ] [ 2015. ]

2001. év

Roma szervezetek habilitációja 2001.

A háromszintű habilitációs program moduljai:

  1. a "folyamatkísérő - helyzetelemző tanácsadások"
  2. a "fejlesztő modul"
  3. "szaktanácsadó szolgáltatás" egyszerre kívánják segíteni, fejleszteni a célszervezetet és annak vállalt foglalkoztatási programját

A habilitációs program konkrét céljai ennek tükrében a következők voltak:

"Tip-Top" Iroda 2001

A 21 hónapon át tartó program a 19-35 éves korosztályba tartozó alapfokú vagy legfeljebb szakmunkás végzettségű nőket célozta meg. A képzés számítógép-kezelő (használó), betanító gépíró és betanító ügyiratkezelő képesítést adott. Speciális tréningek és foglalkozások a résztvevők számára a képzés sikeres elvégzése és az elhelyezkedés elősegítése érdekében az alábbi témakörökben nyújtottunk segítséget: kulcsképességek fejlesztése, kommunikáció fejlesztése, munkaerő-piaci reintegráció, álláskeresési ismeretek, valamint szervezetfejlesztő tréning a projektszemélyzet részvételével a hatékony együttműködés érdekében.

A Phare ACCESS az Európai Közösségek "intézményfejlesztési" programjára Foglalkoztatáspolitikai Szakmai Műhely létrehozása céljából - "HEURÉKA" Foglalkoztatáspolitikai Szakmai Műhely

A program feladata 15 - elsősorban, de nem kizárólag Hajdú-Bihar megyei - foglalkoztatási célú civil szervezet felkészítése volt az Európai Unióhoz való csatlakozásra, képessé tételük az érkező új lehetőségek fogadására. Ennek érdekében a RÉS Egyesület "Szakmai műhelyt" kívánt létrehozni, melynek információközvetítő tevékenysége segítségével a célszervezetek megismerték a közösségi joganyag vonatkozó területeit, az Európai Unió szervezeti felépítését, forrásait, pályázati rendszerét, a projektekkel szemben támasztott követelményeit elméletben és gyakorlatban. A résztvevők ezen túl mintaértékű ESZA típusú foglalkoztatási projektekkel ismerkedtek meg a program során. Az ismeretátadás módszere 7,5 hónapon keresztül, havi 2 alkalommal egész napos műhelyfoglalkozások keretében előadások, irányított beszélgetések, konzultációk, tartása. A projekt előkészítő és záró tevékenységeinek elvégzésére 1-1 hónap állt rendelkezésre így a program összesen 10 hónap időtartamú volt.

PHARE ACCESS 2001 Program - Talpra - Állás - hátrányos helyzetű fiatalok integrálása az Európai Unióba

A program 40 fő, 16-25 év közötti munkanélküli, alacsony iskolai végzettségű, iskolából lemorzsolódott vagy nem piacképes szakmával rendelkező, halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő piaci reintegrációját kívánta elősegíteni.

A megvalósítás időtartama 10 hónap volt, a legfontosabb cél pedig, hogy ezeknek a fiataloknak az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkor a munkavállalás, képzéseken való részvétel ne okozzon problémát. A program ideje alatt a fiatalok 8 alprojektben vettek részt, amelyekben csoportos tanulással, beszélgetésekkel, kirándulásokkal, tréningekkel, önismereti, kommunikációs és szituációs játékok, feladatok segítségével készüljenek fel az EU által teremtett új helyzetre.

Munkaerő piaci és foglalkozási információk nyújtása rendhagyó osztályfőnöki órák formájában végzős középiskolás fiatalok számára

A projekt célja: Hogy az iskolapadból kikerülő fiatalok felkészüljenek az álláskeresésre: általános tájékoztatást kapjanak a napjainkban legjobban működő álláskeresési technikákról és ezen ismeretek birtokában növekedjenek az elhelyezkedési esélyeik, hatékonyabb legyen az álláskeresésük.

ugrás az elejére

2002. év

Álláskereső klub - 3 hetes csoportfoglalkozás, munkanélküliek részére:

Az álláskereső klub lehetőséget nyújtott a munkával kapcsolatos problémák tisztázására, egyéni jellemzők meghatározására, a nyílt és rejtett munkaerőpiac megismerésére, a munkaadó megkeresésére (telefonon, írásban, személyesen), a megfelelő állás elnyerésére és megtartására. Az álláskeresési tanácsadás az álláskeresési folyamat lépéseinek megtervezéséhez és gyakorlati megvalósításához nyújtott segítséget. Megismertette a hatékony álláskeresési technikákat, azokat a módszereket, amelyekkel célszerű felvenni a kapcsolatot a munkáltatókkal. A konkrét feladatok közben a résztvevők folyamatos motiválása és a program értékelése is jelen volt.

Álláskeresési technikák

Az álláskereső technikák tréning által a programrésztvevők megismerték és fejlesztették az álláskereséshez és a munkavállaláshoz szükséges kulcsképességeiket, munkaerő piaci ismereteik bővüljenek, továbbá a sikeres munkavállalás elősegítése az elsődleges munkaerőpiacon.

KidNet.hu:

A projekt fő célja az volt, hogy növekedjen a szakképzett fiatalok száma, a fiatalok motiváltakká váljanak, megfeleljenek a munkahelyi elvárásoknak, piacképes szakmát szerezzenek, elhelyezkedjenek.

A program elemei:

"Kötelék" - "Halmozottan hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása": Foglalkoztatási program 18-25 éves, hátrányos helyzetű fiatalok számára.

A program célja az volt, hogy 20, 18-25 év közötti, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő munkanélküli fiatal államilag elismert eljárás szerinti- és minősített hegesztő szakképesítést szerezzen. Ezzel egy, a munkanélküliséggel komolyan érintett mikrorégió foglalkoztatási problémái részben enyhülnek. Ezt követően a résztvevők olyan komplex, foglalkoztatásra épülő programban vettek részt, amelyben külső foglalkoztató alkalmazottaiként szakmunkásként dolgoztak további 12 hónapig. E tevékenység során frissen megszerzett szakmájukban gyakorlatra tettek szert, ez megnöveli elhelyezkedési esélyeiket az elsődleges munkaerőpiacon a programot követően is. Mindez kiegészült folyamatos szociális munkával, amely megakadályozza a programból való lemorzsolódást, elősegíti a résztvevők komplex társadalmi reintegrációját.

Erőforrás Alapítvány, United Way Magyarország támogatásával Számítógép-kezelői ismereteket nyújtó képzési program

A projekt célja volt: 12 fő 16-18 éves, szociálisan hátrányos helyzetű munkanélküli fiatal munkaerő piaci reintegrációjának elősegítése, akik szakképzését a munkaügyi központ nem támogatta és szociális helyzetükből adódóan, nem tudták megfizetni az ilyen jellegű piaci képzéseket.

Munkaerő piaci és foglalkozási információk nyújtása rendhagyó osztályfőnöki órák formájában végzős középiskolás fiatalok számára

ugrás az elejére

2003. év

Álláskereső Klub, Álláskeresési technikák

KidNet.hu

Társadalmi szervezetek és alapítványok 2003. évi működési támogatása a Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok Hivatala által

A programok sikeres megvalósításához és a szakmai módszertani fejlesztéshez minden működési forrásra szükség volt, ezért fő cél a szakmai programok mellett a működési infrastruktúrát finanszírozó források elérése volt. Az ESZA típusú források fogadására történő felkészülés és a felnőttképzési profil megtartása érdekében az intézmény akkreditálását kezdeményezte, melyhez a Magyar Államkincstár támogatást nyújtott.

Infrastrukturális célok: Az Egyesület tevékenységeinek intenzitása oly mértékben nőtt, hogy ezt hagyományos telefonnal már nem képes ellátni, ezért terveztük digitális telefonközpont és hívásnaplózó rendszer kiépítését. A jelentősen gyarapodó nagy értékű tárgyi eszközeink biztosítását egy mozgásérzékelő automata riasztórendszerrel kívántuk biztosítani. A megnövekedett fénymásolási igények miatt szükség volt egy lapadagoló és szortírozó egységre.

"Roma szervezetek habilitációja"

A projektben négy roma szervezet munkáját segítette az Egyesület tanácsadással- folyamatkíséréssel és felkészítő tréningekkel. A program célja volt, hogy a támogatott szervezetek által megvalósított roma foglalkoztatási programokat figyelemmel kísérje és segítse a minél sikeresebb és hatékonyabb megvalósítást.

A habilitálandó szervezetek: Zalai "A Nostru" (Miénk) Egyesület a Zalai Cigányság Jogaiért - Nagykanizsa, Cigányok és Etnikai Kisebbségek Érdekeit Képviselő Egyesület - Hajdúszovát, Nyíregyháza Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata - Nyíregyháza, Békés Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata - Békés

Munkaerő piaci és foglalkozási információk nyújtása rendhagyó osztályfőnöki órák formájában végzős középiskolás fiatalok számára

"Tip-Top" Iroda 2003.

A program a 19-35 éves korosztályba tartozó alapfokú vagy legfeljebb szakmunkás végzettségű munkanélküli nőket célozta meg. A képzést-foglalkoztatást-szociális segítést magába foglaló komplex program során a résztvevők Számítógép-kezelő (használó), betanító gépíró + betanító ügyiratkezelő képesítést kaptak.

Speciális tréningek és foglalkozások a résztvevők számára a képzés sikeres elvégzése és az elhelyezkedés elősegítése érdekében az alábbi témakörökben: kommunikáció fejlesztése, motivációs tréning, álláskeresési ismeretek történt. Szervezetfejlesztő tréning az Egyesület munkatársainak részvételével a hatékony együttműködés érdekében.

ugrás az elejére

2004. év

Álláskereső Klub, Álláskeresési technikák

Az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatási projektek

A program célja volt, hogy a programba bevont célcsoport igényeinek, szükségleteinek felmérése után komplex, személyre szabott szolgáltatások nyújtása során felkészüljenek a munkaerőpiac követelményeire, szociális-mentális helyzetükben megerősödve, elhelyezkedésüket elősegítve, állásukat megtartsák. A célcsoport: 26-35 év közötti szakképzettséggel nem rendelkező munkanélküliek.

A "Hajdú-Bihar megye a diplomásokért, a diplomások Hajdú-Bihar megyéért" c. munkaerő-piaci program - 1 fő támogatása

A programasszisztens közreműködött a szervezetünket érintő pályázati dokumentáció összeállításában és megírásában. Ennek érdekében továbbképzésen, módszertani rendezvényeken, szakmai konferenciákon vett részt, az ott szerzett ismereteket napi munkája során hasznosította. Napi feladatai közé tartozott a pályázatfigyelés, a pályázati információk összegyűjtése, rendszerezése, naprakész nyilvántartása - mind elektronikus, mind nyomtatott formában. A megszerzett információk birtokában pályázatokat írt a szervezet nevében, erről az iroda munkatársait folyamatosan tájékozatta és az iroda sikeres működése érdekében velük együttműködött. Innovatív elképzelésekkel elősegítette a szervezet működését, szakmai illetve tárgyi fejlesztését. Az angol nyelvű pályázati dokumentációkat illetve az ehhez szükséges anyagokat lefordította, elkészítette.

KidNet.hu 2004.

Betanított kommunális karbantartó projekt

A projektben 12 fő, 8 általános iskolai végzettséggel, 18 év feletti férfi vett részt, akik parkgondozást, asztalos alapismereteket tanultak, kulcsképesség-fejlesztést, álláskeresés ismeretek tréningen vettek részt. A projekt végén betanított kommunális karbantartó végzettséget kaptak.

A Nemzeti Civil Alapprogram Észak-alföldi Regionális Kollégiuma által kiírt működési pályázat

Az Egyesület eszközállományának jelentős része elöregedett, elhasználódott. Pótlásukra a korábbi forrásosztók, - akik a beszerzést támogatták -nem tudtak további forrásokat biztosítani. A támogatásból irodai eszközöket és irodabútorokat kívántunk vásárolni az irodai infrastruktúra biztosítása érdekében.

Egyesületünk munkatársainak képzésénél elsősorban a hatékonyabb működést elősegítő ISO minőségbiztosítás tanúsítványának megszerzésére a prioritás. A bérköltségek tekintetében az adminisztrátori és a kisegítő technikai személyzet foglalkoztatásához használtuk fel a támogatást.

Munkaerő piaci és foglalkozási információk nyújtása rendhagyó osztályfőnöki órák formájában végzős középiskolás fiatalok számára

Igazgatási ügyintéző - ügykezelő képzés

A projektben érettségivel rendelkező, 18 évet betöltött 16 nő vett részt. A képzés megkezdése előtt egy kétnapos tréning keretében a résztvevők felkészültek a programra. Lehetőségük nyílt megismerni egymást, az Egyesület további programjait, munkatársait, a program felépítését, és a követelményrendszert.

ugrás az elejére

2005. év

Álláskereső klub, Álláskeresési technikák

ugrás az elejére

2006. év

Munkaerő piaci és foglalkozási információk nyújtása rendhagyó osztályfőnöki órák formájában végzős középiskolás fiatalok számára

Tartalmilag az órát négy nagyobb szerkezeti egységre bontottuk

- Információnyújtás a munkaerő-piac helyzetéről (Magyarország, Hajdú-Bihar megye, Debrecen), a munkanélküliség által leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportokról, statisztikai adatokkal alátámasztva;

- A jövőtervezés jelentőségének és lépéseinek bemutatása. Erőforrás-feltárás, célok megfogalmazása;

- Az álláskeresés lépései: MIT, HOL, HOGYAN?

- Tájékoztató a pályakezdők által igénybe vehető, munkaügyi szervezetek által nyújtandó szolgáltatásokról, támogatási lehetőségekről. Információnyújtás az Európai Unióban történő munkavállalásról (EURES - az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk forrása)

Az Egyesület munkatársai 10 középiskola 48 osztályában tartottak rendhagyó osztályfőnöki órát. Az előadások alkalmával közvetlenül 1173 fő tanulónak volt lehetőségünk munkaerő-piaci és foglalkoztatási információkat nyújtani.

NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégium
"Határon túli magyar szervezetekkel való együttműködés erősítése, közös programok támogatása" pályázat

A program célja a Romániában működő magyar felnőttképzési foglalkoztatási célú szervezetekkel való együttműködés kialakítása, erősítése, szakmai kapcsolattartás kiépítése volt. A projekt keretei között megosztásra kerültek a tranzitfoglalkoztatási projektek bemutatása, az ESZA típusú pályázatok tartalmi elemei és monitoringja, nemzetközi projektek - pl. Phare CBC, Leonardo, Grundtvig, EVS, a KIDnet.hu - a fiatalok munkaerő-piaci kirekesztődésének megelőzése projekt, az ernyőszervezetek Magyarországon.

NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által kiírt pályázat

A projekt célja a meglévő „honlap” dinamikussá, interaktívvá fejlesztése, tartalommal való feltöltése volt, annak érdekében, hogy célcsoportjaink hatékonyan és könnyen hozzájuthassanak a közölt információkhoz, valamint a honlapon szereplő adatok frissítése, jól strukturált tartalmi és minőségi bővítése, biztosítva a könnyen átlátható működést, a kezelhetőséget.

Az elkészített honlap részletesen bemutatja az Egyesület céljait, erőforrásait (tárgyi, pénzügyi, humán), a munkaerő-piac fejlesztésében vállalt feladatokat, a szervezeti struktúrát, a munkatársakat, a minőségpolitikát, a minőségcélokat, a kínált szolgáltatásokat, az elért eredményeket, valamint a pályázat során együttműködő partnereket, a partnerségi viszonyokat, a támogatókat, a pénzügyi helyzetét leíró eredmény-kimutatást, mérleget. A pályázat keretében Egyesületünk a weblap karbantartását segítő szoftvert vásárolt.

Működési pályázat 2005.

Nemzeti Civil Alapprogram Észak-alföldi Regionális Kollégiumának 2005. évi működési pályázat célja az Egyesület 2005. évi működéséhez kapcsolódó kiadásaihoz való hozzájárulás, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése. A RÉS Egyesület a támogatást személyi juttatásokra (bérkifizetések, járulékok), dologi kiadásokra (irodai eszköz, fenntartási költség, munkavédelmi kiadások, felhalmozási kiadások (számítástechnikai eszköz és irodai tárgyi eszköz beszerzése) és egyéb kiadásokra (banki költség) használta fel. Megvalósítás időszaka: 2005.01.01-2006.05.31. Elnyert támogatás: 3.150.000 Ft. Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram

Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásának támogatása Álláskereső Klub, 2006.

A pályázat során az álláskeresők számára 3 hétig tartó csoportos formában szervezett intenzív foglalkozást tartott 18 fő részvételével, az Egyesület 2 álláskereső klubvezető képesítéssel rendelkező munkatársa. Egy alkalommal valósult meg a hátrányos helyzetben lévő álláskeresők számára nyújtott szolgáltatás, amely megkönnyíti az álláskeresést, növeli az önismeretet, önbizalmat, valamint az olyan információk átadása, amelyek elősegítik a munkaerő-piaci integrációt. A megvalósítás helye és ideje: Debrecen, 2006.08.28-2006.09.15. Elnyert támogatás: 816.750 Ft. Támogató: Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ.

Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásának támogatása Álláskeresési technikák, 2006.

Az Egyesület munkatársai 9 alkalommal, összesen 146 fő részvételével (Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Hajdúhadház, Vámospércs) tartottak álláskeresési technikákat a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ támogatásával.

A Balmazújvárosi Családsegítő Központ megrendelésére 4 munkatárs három napos, 2 db álláskeresési technikát, 2 db motivációs tréninget tartottak. A tréningeken összesen 50 fő vett részt.

Fordulópont – Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása 2005. HEFOP 2004. – 2.3.1.-1.

A 21 hónapig tartó konzorciumi együttműködésben megvalósított projekt során 12 fő nő OKJ-s számítógép-kezelő (-használó) végzettséget, 24 fő férfi OKJ-s fémforgácsoló végzettséget fog szerezni. A projekt képzési és foglalkoztatási szakasza, illetve a szociális, mentális gondozás párhuzamosan folyt. Az Egyesület a projekt megvalósítása során a csoportok részére kommunikációs-, tanulás-módszertani tréninget biztosított a projektbe való bekapcsolódáskor, a projekt zárása előtt motivációs-, kulcsképesség-fejlesztő tréninget tart a résztvevőknek, valamint az Egyesület betanított ügyviteli ügyintéző, iratkezelő- gépíró képzést szervezett. A támogatott foglalkoztatást követően az FAG határozatlan idejű továbbfoglalkoztatást ajánl fel a fémforgácsolók számára. Megvalósítás időszaka: 2005. február 1. – 2006. október 31. Támogató: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH). Elnyert támogatás: 107.100.000 Ft. A projekt eredménye, hogy a belépő projektrésztvevők (36 fő korábban regisztrált munkanélküli) közül  32 fő olyan szakképzettséghez jutott, amely révén a korábbinál lényegesen nagyobb eséllyel jelenhetett meg az elsődleges munkaerőpiacon. 21 fő férfi OKJ-s  fémforgácsoló képesítést, 11 nő OKJ-s számítógép kezelő (-használó) képesítést szerzett. Ez a projektrésztvevők teljes számának 89 %-a. A projekt utánkövetési időszakában projektrésztvevők 70 %-a munkaszerződéssel rendelkezett, ennek és a projekt egyéb pozitív hatásainak révén a résztvevők és családjuk életminőségében is kedvező irányú változás történt, amely ösztönzőleg hat a közvetlen és tágabb környezetükben élő, hasonló helyzetben lévő csoportokra is.

Fordulópont A hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzését és foglalkoztatását megvalósító nonprofit szervezetek fejlesztése 2005. HEFOP 2004. – 2.3.1.-2.

A 2. komponens célja, az 1. komponensben tervezett komplex foglalkoztatási projekt eredményes és hatékony megvalósítása, hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása. Ennek keretében történő fejlesztési tevékenységek:

projektszemélyzet tudás, készség, képesség fejlesztése: 4 fő szakmai angol nyelvtanfolyam, 3 fő ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségirányítási belső auditor, 1 fő a civil társadalom diszkrimináció-ellenes küzdelemre való képességének felmérése, 1 fő projekttervező, 1 fő közbeszerzési referens képzésen vett részt

mentális egészségmegőrzés (szupervízió) biztosítása a szociális munkások számára

konzorciumi tagok tudásának, készségének, képességének fejlesztése, a célcsoporttal és a projekt hatékony megvalósításával kapcsolatos ismeretek oktatása

helyi erőforrások növelése (konzorciumi együttműködés) biztosítása

az Egyesület intézményesülését elősegítő minőségügyi tanúsítvány megszerzése (ISO 9001:200)

Megvalósítás időszaka: 2005. február 1. – 2006. október 31. Elnyert támogatás: 8.569.480 Ft. Támogató: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH).

A projektszemélyzet tagjaira irányuló fejlesztések:

- Szupervízió: 13 alkalommal 2 szociális munkás részére

- 8 db szakmai folyóirat megrendelése, valamint 24 szakkönyv beszerzése

- 17 képzésen, konferencián való részvétel belső képzési tervek alapján

A konzorciumi tagjaira irányuló fejlesztések:

- Fémforgácsoló mesterek képzése 4 alkalom

- Konzorciumi tagok felkészítése: 4 alkalommal 5 szervezet részére

- Projektlátogatás: Keleti Ébredés Közhasznú Egyesület, Nyíregyháza

Szervezeti erőforrások növelése:

- Szervezetfejlesztés 2 alkalom

- Csapatépítő tréning

- Projektlátogatás: Jóléti Szolgálat Jászszentlászló és Móricgát Alapítványa, Jászszentlászló

Intézményesülés elősegítése:

ISO 9001:2000 bevezetése, audit

ugrás az elejére

2007. év

Diplomás pályakezdők támogatott foglalkoztatása

Az alkalmazni kívánt pályakezdő szakemberek feladatai közé tartoznak egyrészt a hazai és az EU-s finanszírozású pályázati lehetőségek felkutatásában, a pénzügyi ill. a szociális-mentális alprojektjének megtervezésében, megírásában, másrészt a már támogatott és támogatásra a kerülő projektek megvalósításának pénzügyi ill. szociális szolgáltatások területének lebonyolításában történő segítségnyújtás. A szakmai projektek tervezésén és végrehajtásán kívül az új munkatársaknak feladatuk lesz az Egyesület működésének biztosításához, a minőségirányítási rendszer fenntartásának, megújításának, valamint az Egyesület felnőttképzési tevékenységéhez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítéséhez való hozzájárulás is.

"A Magyar Telekom hozzáad"

A Magyar Telekom Rt. "A Magyar Telekom hozzáad" Kuratóriumának döntése alapján a RÉS Egyesület igénybe vette 2006. március 9.- 2007. február 28. között a kedvezményes Civil díjcsomagot telefonvonalára.

Határtalan tapasztalatátadás

A Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégium által támogatott "Határtalan tapasztalatátadás" elnevezéssel 2007. március 1. -2007. május 31. között 6 napos projektasszisztensi képzést valósított meg Nagyváradon. A képzésen 8 szervezettől 12 fő vett részt.
A program célja az volt, hogy Románia határmenti térségében működő civil szervezetek rendelkezzenek olyan képzett humán erőforrással, illetve projekttervezési és megvalósítási ismeretekkel, melyeket mozgósíthatnak programjaik megtervezéséhez, illetve megvalósításához, így megfelelhetnek az Európai uniós követelményeknek a csatlakozást követően.

SAT-ELIT

A RÉS Egyesület projektasszisztens képzést valósított meg az Észak-Alföldi régióban működő civil szervezetek munkatársai számára, összesen 19 fő részvételével. A képzésen résztvevők a hazai és Európai uniós pályázatokon való sikeres részvételhez kaptak komplex elméleti és a gyakorlatban is jól hasznosítható ismereteket. Az itt megszerzett elméleti tudás, valamint a kapott gyakorlati instrukciók és a folyamatos tapasztalatcsere, illetve a bemutatott projektpéldák hozzásegítik a régióban működő szervezeteket a közeljövőben a források felkutatásához, a forrásteremtéshez, amelyeket már az Észak-alföldi régió szükségleteit és lehetőségeit figyelembe véve terveznek meg., a projektjeik sikeres lebonyolításához és a megvalósító szervezeteik folyamatos fejlesztéséhez.
A képzés során a civil szervezetek egymás munkájával is megismerkedtek, kapcsolatokat alakítottak ki, többen terveznek partnerséget konkrét pályázati témákban, a továbbiakban.

MENTOR II

2007. január 1-től- december 31-ig tartott az Észak- alföldi Regionális Munkaügyi Központ támogatásával, közbeszerzés során nyert HEFOP 1.1 "A munkanélküliség megelőzése és kezelése Hajdú-Bihar megyében" projekt keretében 39 fő mentor foglalkoztatása. A mentorok az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltségein dolgoztak. A RÉS Egyesület három fő koordinátorával havonta 1 alkalommal került sor a mentorok tevékenységének megbeszélésére, ellenőrzésére, az esetleges problémák megoldására, a havi jelentések átvételére.


ugrás az elejére

2008. év

"Ötlettől a valóságig" elnevezésű projekt

A RÉS Egyesület és a kolozsvári székhelyű Areopagus Alapítvány közötti együttműködés hosszú időre nyúlik vissza. Ennek keretében a két szervezet 2008. május 13. és 15. között találkozott Debrecenben, ahol a civil szervezetek fejlesztésében nyújtott szolgáltatások áttekintése mellett újabb közös projekt részleteinek a kidolgozására is sor került. A találkozón további romániai magyar szervezetek is részt vettek, a további közös munkát velük együttműködve tervezi Egyesületünk.A projekt támogatója a Nemzeti Civil Alapprogram.

"MaHolnap" elnevezésű projekt

A RÉS Egyesület négy munkatársa vett részt interaktív tanulmányúton és tapasztalatcserén Hollandiában, a Groningenben működő Noorderpoort College nevű szervezetnél. Az utazásra 2008. április 10. és 13. között került sor. Az Egyesület szakemberei az interaktív tanulásra fókuszáló tapasztalatcsere révén megismerték a hollandiai szervezet által kidolgozott, a gyakorlatban bevált természetes tanulás nem formális oktatási módszert és a kihelyezett gyakorlati képzés technikáját. A projekt támogatója a Nemzeti Civil Alapprogram.

"Fordulópont - Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása 2006" elnevezésű projekt

A 2006. május 2-án kezdődő, 22 hónapig tartó projekt során 12 fő nő OKJ-s számítógép-kezelő (-használó), valamint gépíró-szövegszerkesztő, 20 fő férfi OKJ-s fémforgácsoló, és közülük 16 fő NC, CNC gépkezelő végzettséget szerzett, amely képzések során lehetőséget kaptak munkatapasztalat, valamint kiegészítő oktatás keretében a helyi foglalkoztatók igényei szerint összeállított, az elhelyezkedést elősegítő speciális ismeretek megszerzésére. A HEFOP projekt keretében EVS projekt is megvalósult 1 fő Hollandiából érkezett önkéntes munkatárs bevonásával, aki a projektrésztvevőknek az angol nyelv elsajátításában, gyakorlásában segített.


"Értékünk a tudás" elnevezésű projekt

Az Egyesület munkatársai az OFA által támogatott 2006. május 2.-2008. augusztus 31-ig tartó projektje során részt vettek angol képzéseken, ECDL Start képzésen, Vezetői stratégiai műhelymunkán, Csapatépítő tréningen, a HR munka és az eredmény mérésének gyakorlata képzésen, Társadalombiztosítási ügyintéző képzésen, Webszerkesztő képzésen. A projekt során 52 db a képzésekhez kapcsolódó tankönyvek beszerzésére került sor, amelyek jelentősen hozzájárultak a képzések sikeres elvégzéséhez.


"HEFOP 2.2 A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével - Primavera" elnevezésű projekt

Az Egyesület munkatársai a projekt során a résztvevők számára kiscsoportos formában, komplex ismereteket nyújtottak annak érdekében, hogy a különböző szociális intézményeknél megjelenő, de ugyanazon álláskeresőket a legkorszerűbb ismeretek birtokában tudják a legmegfelelőbb ellátáshoz juttatni. A 60 órás projekt megvalósítására 51 fő részvételével, 2008.06.01.-2008.11.30. között került sor. A résztvevők egyrészt saját ismereteiket bővítették, másrészt megismerték az országos és lokális szinten működő állami és civil szervezeteket és szolgáltatásaikat, amelyek szintén részt vállalnak a munkanélküliek ellátásában, munkaerő-piaci reintegrációjában. Tréning keretén belül lehetősége nyílt a csoport tagjainak arra is, hogy kicseréljék tapasztalataikat, kialakítsák saját együttműködési hálózatukat, melynek célja a jövőbeni kapcsolattartás, együttműködés. A projektben való részvételt az Egyesület honlapján elérhető e-learninges tananyaggal kívántuk vonzóbbá tenni.

"Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása " elnevezésű projekt

A szolgáltatás elsődleges célja az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartásában szereplő regisztrált, hátrányos helyzetben lévő álláskeresők számára munkaerő-piaci és foglalkoztatási információk biztosítása volt az elsődleges munkaerő-piacra történő visszatérésük, valamint képzésbe jelentkezésük elősegítése érdekében, Hajdú-Bihar megye kirendeltségein. A szolgáltatási elemek egyenkénti illetve együttes alkalmazásának célja a munkanélküliség időtartamának lerövidítése, a munkanélküli létből adódó negatív következmények csökkentése, a szolgáltatásban részesülő ügyfelek minél gyorsabban történő visszavezetése a munkaerőpiacra, a nekik személyre szabottan leginkább megfelelő szolgáltatások megismertetésével. A projekt időtartama: 2008. április 14. - 2008. november 30., melynek során egyszerre 30 fővel 7,5 hónapra 4893 szolgáltatási nap jelentkezett, amelyből 4467 napon végeztek a munkatársak információnyújtást.

ugrás az elejére

2009. év

"Projekt határok nélkül elnevezésű projekt" elnevezésű projekt

A projekt eredményeképpen az Egyesület szakemberei komplex elméleti és a gyakorlatban jól használható praktikus ismereteket osztottak meg a résztvevőkkel, amelyek hozzásegítették őket a projektjeik sikeres lebonyolításához és a megvalósító szervezeteik folyamatos fejlesztéséhez. A projekt a régióban működő civil szervezetek egymás közötti kapcsolatát is erősítette, mivel a résztvevők nagy része eddig nem ismerte egymás szervezeteinek munkáját. A projektnek köszönhetően a RÉS Egyesület ismertsége, publicitása is növekedett. A projekt eredménye, hogy a résztvevő szervezetek összesen 17 munkatársa ismereteket szerzett a civil szervezetek munkaerőpiacon hátrányos helyzetűekkel, valamint egyéb hátrányos helyzetű csoportokkal végzett tevékenységekben.

"Álláskeresési technikák oktatása" projekt

Az Egyesület 2009-ben 7 alkalommal nyújtott Álláskeresési technikák oktatása munkaerő-piaci szolgáltatást.
A szolgáltatások megvalósításának időpontjai:
Létavértes, 2009. augusztus 25-27.
Debrecen, 2009. május 19-21.
június 23-25., szeptember 15-17.,október 6-8., október 20-22.
A szolgáltatásokon összesen 102 fő regisztrált álláskereső vett részt.

ugrás az elejére

2010. év

"Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása " elnevezésű projekt

A szolgáltatás elsődleges célja az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartásában szereplő regisztrált, hátrányos helyzetben lévő álláskeresők számára munkaerő-piaci és foglalkoztatási információk biztosítása volt az elsődleges munkaerő-piacra történő visszatérésük, valamint képzésbe jelentkezésük elősegítése érdekében, Hajdú-Bihar megye kirendeltségein. A szolgáltatási elemek egyenkénti illetve együttes alkalmazásának célja a munkanélküliség időtartamának lerövidítése, a munkanélküli létből adódó negatív következmények csökkentése, a szolgáltatásban részesülő ügyfelek minél gyorsabban történő visszavezetése a munkaerőpiacra, a nekik személyre szabottan leginkább megfelelő szolgáltatások megismertetésével. A projekt időtartama: 2009. március 16. - 2010. február 28., melynek során egyszerre 26 fővel 11,5 hónapra 6318 szolgáltatási nap jelentkezett, amelyből 6100 napon végeztek a munkatársak információnyújtást. A támogatási szerződés szerint havi min. 40 fő számára kellett munkatársainknak munkaerő-piaci és foglalkozási információt nyújtani a megrendelő ügyfelei számára. A 11,5 hónap során a munkatársaink összesen 12899 fő számára nyújtottak egyéni információkat és 294 csoportos tájékoztatót szerveztek és tartottak meg a megrendelő Munkaügyi Kirendeltségeken ( összesen 4390 fő jelent meg ezeken a tájékoztatókon)

Pályázatkészítő projektmenedzser 2009.

A RÉS Egyesület munkatársai a Pályázatkészítő projektmenedzser 2009. elnevezésű projekt keretén belül az Észak-alföldön működő magyar civil szervezetek számára olyan képzési projektet valósítottak meg, amely tapasztalatátadással és kapcsolatépítéssel támogatta a célcsoportba tartozó szervezetek működését. A képzésben 14 civil szervezeti munkatárs, önkéntes, tag vett részt, 14 különböző civil szervezettől. A résztvevő civil szervezetek területi megosztása: Debrecen, Folyás, Sáránd, Hajdúdorog, Nyíregyháza, tevékenységi területek: képzés, foglalkoztatás, szociális ellátás, kultúra, hagyományok ápolása. A képzésen részt vett továbbá a képzés ideje alatt az Egyesületnél terepgyakorlaton lévő két egyetemi hallgató is. A projekt során a képzés tematikájára épülő, 27 db tananyag készült el, az oktatók, szakértők által, amely minden esetben feltöltésre került a projekt keretében létrehozott korlátozott hozzáférési felületre, illetve a résztvevők a képzés napján megkapták kinyomtatott formában is az aktuális képzési anyagot. A vizsgadokumentációt mindenki határidőre elkészítette, az oktatók az összes vizsgadokumentációt megfelelőnek minősítették. A képzés sikeres elvégzéséért mind a 14 fő Igazolást kapott.

ugrás az elejére

2011. év

"Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása" elnevezésű projekt

A projekt időtartama: 2010. március 1. - 2011. február 28., melynek során egyszerre 36 fővel 12 hónapra 9180 szolgáltatási nap jelentkezett, amelyből 9044 napon végeztek a munkatársak információnyújtást. A támogatási szerződés szerint havi min. 40 fő számára kellett munkatársainknak munkaerő-piaci és foglalkozási információt nyújtani a megrendelő ügyfelei számára. A 12 hónap során a munkatársaink összesen 18506 fő számára nyújtottak egyéni információkat és 264 csoportos tájékoztatót szerveztek és tartottak meg a megrendelő Munkaügyi Kirendeltségeken (összesen 5787 fő jelent meg ezeken a tájékoztatókon). Igényelt összeg, elnyert támogatás: 116.127.600 Ft, ebből 2010. évben felhasznált támogatás: 92.995.000 Ft Támogató: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja)

Hazai és Európai Uniós Pályázatkészítő projektmenedzser

A RÉS Egyesület munkatársai, felkért szakértői 2010. október 13. és 2011. április 20. között a Hazai és Európai Uniós pályázatkészítő projektmenedzser elnevezésű projekt keretén belül 64 órás képzést valósítottak meg az Észak-alföldön működő magyar, főleg szociális területen működő civil szervezetek számára, összesen 14 fő részvételével. A projekt eredményeképpen az Egyesület munkatársai olyan komplex elméleti és a gyakorlatban jól használható praktikus ismereteket osztottak meg a résztvevőkkel, amelyek hozzásegítik őket az Európai uniós pályázatokon való sikeres részvételhez, a tevékenységeikhez szükséges források felkutatásához és elnyeréséhez, a projektjeik sikeres lebonyolításához és a megvalósító szervezeteik folyamatos fejlesztéséhez. A projektben a képzés tematikájára épülő olyan tananyagok készültek el, az oktatók, szakértő által, amelyek megtalálhatóak a projekt keretében létrehozott (www.resegyesulet.hu/palyazatkeszito) korlátozott hozzáférési felületen. A képzés sikeres elvégzéséért 13 fő kapott Igazolást. A projekt a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával valósult meg.

ugrás az elejére

TÁMOP 1.1.2 Mentori szolgáltatás

Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja), TÁMOP 1.1.2. Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért megvalósított projektjében (EMIR azonosító: TÁMOP-1.1.2-07/1-2008-0001) közbeszerzési eljárás keretében mentori szolgáltatás nyújtása. A 20 fő mentor feladata a TÁMOP 1.1.2. programba bevont, ill. bevonásra kerülő álláskeresők személyes segítése, a munkaerő-piaci esélyeinek növelése, foglalkoztatásuk elősegítése volt. A mentori tevékenység az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybe vételéhez, az állami, vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz, vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez nyújt személyre szabott segítséget. A szolgáltatás időtartama: 2010. április 1-től 2011. április 30. A mentori szolgáltatásra elnyert szolgáltatási díj összege a teljes időszakra összesen bruttó 74.587.500 Ft

"Közfoglalkoztatási mentor szolgáltatás" elnevezésű projekt

A 2011. 05. 01 - től 2011. 09. 30 - ig tartó támogatási időszakban a RÉS Egyesület Hajdú – Bihar megyében a Szabolcs – Szatmár Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (mint Támogató) hajdú – bihar megyei kirendeltségeinek illetékességi területén nyújtott közfoglalkoztatási mentori szolgáltatást a Támogató ügyfelei részére. A szolgáltatás célcsoportja a munkaügyi központ nyilvántartásában szereplő munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben lévő regisztrált álláskeresői voltak, különösen a bérpótló juttatásra jogosultak közül azon személyek, akik esetében a személyes konzultáció alapján a kirendeltség javaslatára az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz személyes segítségnyújtás volt szükséges. A szolgáltatás tartalma alapján a mentor munkatársak feladata a hátrányos helyzetű, szociális problémákkal küzdő, de munkavállalásra képes és kész nyilvántartásban szereplő álláskeresők (közöttük kiemelten a bérpótló juttatásban részesülők) személyes segítése volt, a munkaügyi szervezettel való együttműködési kötelezettség teljesítése, a munkaerő - piaci szolgáltatásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférés lehetőségeinek javítása, az érintettek foglalkoztatásának elősegítése, a munkaadói kapcsolatok erősítése, a munkába állás, a munkahelyi beilleszkedés megkönnyítése érdekében. A közfoglalkoztatási mentori szolgáltatásra elnyert szolgáltatási díj összege a teljes időszakra összesen bruttó 54.632.544 Ft volt, melyből számlákkal és bizonylatokkal igazolt költségei alapján 47.207.467 Ft került kifizetésre. (Támogató: Szabolcs – Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja)

ugrás az elejére

2012. év

"Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása 2011" elnevezésű projekt

A projekt időtartama: 2011. május 1. - 2012. március 31, melynek során egyszerre 43 fővel 11 hónapra 10055 szolgáltatási nap jelentkezett, amelyből 9864 napon végeztek a munkatársak információnyújtást. A támogatási szerződés szerint havi min. 40 fő számára kellett munkatársainknak munkaerő-piaci és foglalkozási információt nyújtani a megrendelő ügyfelei számára. A 11 hónap során a munkatársaink összesen 25182 fő számára nyújtottak egyéni információkat és 264 csoportos tájékoztatót szerveztek és tartottak meg a megrendelő Munkaügyi Kirendeltségeken (összesen 4862 fő jelent meg ezeken a tájékoztatókon). Igényelt összeg, elnyert támogatás: 125.793.140 Ft, ebből 2011. évben felhasznált támogatás: 89.274.323 Ft Támogató: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (jelenleg Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja)

ugrás az elejére

2013. év

Minőségfejlesztés a RÉS Egyesület szolgáltatói hatékonyságának növeléséért

A projekt révén az Egyesület - mint munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó non-profit szervezet - kapacitásainak megerősítése, valamint szervezeti és szolgáltatási működésének fejlesztése valósult meg. A projekt során megtörtént a szervezet kapacitásainak és potenciáljának felmérése, majd szervezet-fejlesztési terv kidolgozására és megvalósítására volt lehetőség a szervezeti hatékonyság növelése érdekében. Az Egyesület a projekttámogatásnak köszönhetően minőségirányítási rendszert vezetett be, amit a szervezeti és szolgáltatói működés szabályozottsága érdekében működtet. Az Egyesület szakemberei a térségben működő foglalkoztatási célú civil szervezetekkel és a versenyszférával való együttműködés elősegítése érdekében rendezvényeket szervezett az érintettek bevonásával. Az Egyesület munkatársai olyan képzéseken vettek részt, amelyek segítik az eredményesebb szervezeti működést és szolgáltatásnyújtást. A projekt 2013. március 1. és 2014. április 30. között 7.983.030 Ft felhasználásával az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

ugrás az elejére

2014. év

ugrás az elejére

2015. év

ugrás az elejére

- TÁMOP 1.4.1. projekt keretében , a „Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével”, pályakezdő fiatalok foglalkoztatási és továbbfoglalkoztatása. A projekt 2014. február 1. és 2015. április 30. között 13 399 223 Ft felhasználásával valósult meg, a támogatás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt utolsó 3 hónapjában a bevont fiatalok 3 fő szakember támogatás nélküli továbbfoglalkoztatása valósult meg.

- TÁMOP 5.3.8 munkaerő-piaci tanácsadás megváltozott munkaképességűek részére a Contact nKft. (Szolnok) „Komp” című projektjében. Az Egyesület nem csak álláskeresők számára végzett szakmai támogató tevékenységeket. A Contact nKft., mint munkáltató a dolgozói számára kért munkaerő-piaci szolgáltatást. Megváltozott munkaképességű munkavállalók számára összesen 600 órában munkaerő-piaci, mentálhigiénés, jogi, pszichológiai tanácsadást végeztünk. A szolgáltatás jellemzően egyéni tanácsadásként valósult meg, de 50 órában csoportos álláskeresési technikákat oktattunk a résztvevők számára.

- Egyesületünk "A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)" című TÁMOP -1.1.2 kiemelt projekt keretében "Munkaerő-piaci (mentori) szolgáltatást nyújtott. A projektben a munkaerő-piaci szolgáltatás biztosítását 12 fő mentor munkatársunk látja el a hajdú - bihar megyei kirendeltségek illetékességi területén. A mentorok a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által a programba bevont, illetve bevonásra kerülő álláskeresők személyes segítése, munkaerő-piaci esélyeinek növelése, foglalkoztatásuk elősegítése érdekében, a mentori tevékenység személyre szabott segítséget nyújt az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybe vételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz, valamint a munkahelyeken történő beilleszkedéshez. A fenti mentori feladatokat az Egyesület a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával közbeszerzési eljárás keretében létrejött szerződés alapján 2015. április 30-ig végezte a szolgáltatást, melyben összesen 2070 fő vett részt.